top of page

Manager de proiect (proiecte educațional)

Sarcini de rezolvat:

 • Determinarea planului de implementare a proiectului și realizarea indicatorilor cheie;

 • Aprobarea conceptului de activități în cadrul proiectului;

 • Gestionarea așteptărilor proiectului cu părțile interesate externe și interne;

 • Formarea de previziuni precise privind rentabilitatea proiectului si resursele necesare;

 • Comunicarea și cooperarea cu toate departamentele, pentru a se asigura că munca se desfășoară în conformitate cu cerințele acestora;

 • Organizarea de întâlniri privind stadiul proiectului;

 • Rapoarte și întâlniri retrospective;

 • Monitorizarea executării sarcinilor; evaluarea riscurilor și oportunităților asociate proiectului;

 • Management de proiect cu KPI-uri (Key Performance Indicators);

 • Gestionarea bugetului și facturarea.

 • Evaluarea per ansamblu al proiectului folosind sisteme, instrumente și metode adecvate.

 • Evaluarea activității echipei.

 • Întocmirea unui plan de proiect ( ca exemplu: Diagrama Gantt ) și a unei foi de parcurs, păstrați-le la zi:

 • Monitorizarea proiectului și managementul bugetului;

 • Gestionarea volumului de producție pentru proiect, promovarea activă a lucrărilor care nu sunt incluse în domeniul principal al proiectului;

 • Repartizarea sarcinilor proiectului conform metodologiei SCRUM\ waterfall , urmărirea progresului implementării acestora;

 • Managementul echipei: marketeri, specialiști SEO\PPC\SMM, designeri, dezvoltatori, testeri care sunt implicați în implementarea proiectelor;

 • Elaborarea și controlul procesului de elaborare a documentației tehnice de proiectare;


Cerințe privind experiența candidatului:

 1. Experiență relevantă în managementul proiectelor de cel puțin 1 an;

 2. Management financiar, planificare financiară a proiectului;

 3. Cunoașterea etapelor dezvoltării site-ului web;

 4. Cunoștințe de bază în marketing;

 5. Înțelegerea valorilor produsului și capacitatea de a comunica cu clientul în limba de afaceri;

 6. Experiență în managementul proiectelor folosind metodologiile SCRUM/ cascadă .Aplică acum CV-ul tău la job.consultinglab@gmail.com

Manager de proiect (proiecte educațional): Client
bottom of page