top of page

Șef secție producere

Ce oferă compania:

  • Аngajare oficială

  • Salariu atractiv, achitat la timp;

  • Servicii catering - gratuit;

  • Posibilitate de creștere profesională și salarială ;

  • Pachet social complet;

  • Grafic de muncă stabil;

  • Telefon corporativ;

  • organizare instruiri;

  • îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament de protecție;

  
Responsabilitățile:

  • coordonează, îndruma, controlează și răspunde de întreaga activitate din cadrul secției producere;

  • repartizează personalul din subordine pe locuri de munca și schimburi, conform  necesitaților realizării producerii, folosirii optime a capacitaților de producție;

  • răspunde de încărcarea cu atribuții, a întregului personal din subordine;

  • urmărește produsele finite din punct de vedere cantitativ și calitativ;

  • monitorizarea produselor finite conform comenzilor primite de la client pentru fiecare schimb; 

  • respectarea regulilor de protecţie a muncii în procesul producerii;

  • întocmirea documentelor specifice;

  • promovarea tehnologiilor noi;

  • analiza și îmbunătățirea  proceselor din producţie.

Cerinţe/Profil:

  • Studii superioare tehnice;

  • Cunoaşterea limbilor: română, rusă;

  • Cunoștințe operare PC;

  • Abilităţi de comunicare;

  • Persoană pro-activă, responsabilă, dinamică.


Dacă știți totul despre vânzări și puteți găsi o abordare pentru orice client, atunci așteptăm să ne trimiteți CV-ul dvs. marcat în rubrică "Sef Secție Producere" la adresa de e-mail job.consultinglab@gmail.com     

Șef secție producere: Client
bottom of page