top of page

Șef secție producere

Ce oferă compania:

 • Аngajare oficială

 • Salariu atractiv, achitat la timp;

 • Servicii catering - gratuit;

 • Posibilitate de creștere profesională și salarială ;

 • Pachet social complet;

 • Grafic de muncă stabil;

 • Telefon corporativ;

 • organizare instruiri;

 • îmbrăcăminte, încălțăminte, echipament de protecție;

  
Responsabilitățile:

 • coordonează, îndruma, controlează și răspunde de întreaga activitate din cadrul secției producere;

 • repartizează personalul din subordine pe locuri de munca și schimburi, conform  necesitaților realizării producerii, folosirii optime a capacitaților de producție;

 • răspunde de încărcarea cu atribuții, a întregului personal din subordine;

 • urmărește produsele finite din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • monitorizarea produselor finite conform comenzilor primite de la client pentru fiecare schimb; 

 • respectarea regulilor de protecţie a muncii în procesul producerii;

 • întocmirea documentelor specifice;

 • promovarea tehnologiilor noi;

 • analiza și îmbunătățirea  proceselor din producţie.

Cerinţe/Profil:

 • Studii superioare tehnice;

 • Cunoaşterea limbilor: română, rusă;

 • Cunoștințe operare PC;

 • Abilităţi de comunicare;

 • Persoană pro-activă, responsabilă, dinamică.


Dacă știți totul despre vânzări și puteți găsi o abordare pentru orice client, atunci așteptăm să ne trimiteți CV-ul dvs. marcat în rubrică "Sef Secție Producere" la adresa de e-mail job.consultinglab@gmail.com     

Șef secție producere: Client
bottom of page