top of page

HR Branding

HR Branding sau brandingul resurselor umane este o strategie și un proces care vizează dezvoltarea și promovarea imaginii și culturii organizaționale a unei companii cu scopul de a atrage, reține și motiva angajații potriviți. Acesta se concentrează pe crearea unei reputații puternice pentru angajatorul respectiv și pe diferențierea sa în piața muncii.

Principalele aspecte ale HR Branding includ:

  1. Cultura Organizațională: HR Branding implică dezvoltarea și promovarea valorilor, normelor, și a mediului de lucru care definesc cultura organizațională a unei companii. Este important să se creeze un mediu de lucru atractiv care să fie în concordanță cu valorile și viziunea organizației.

  2. Comunicare Externă: Aceasta implică promovarea culturii organizaționale și a oportunităților de carieră prin intermediul diverselor canale de comunicare, cum ar fi site-ul web, rețelele sociale, evenimente de recrutare, și relații publice. Scopul este să se atragă candidați potriviți și să se creeze o imagine puternică ca angajator de top.

  3. Implicarea Angajaților: Angajații actuali joacă un rol esențial în HR Branding. Oamenii care se simt mândri de organizația lor și se implică activ în a o promova pot deveni ambasadori ai brandului de angajator. Acest lucru poate contribui la atragerea altor talente.

  4. Reținerea Angajaților: HR Branding nu se limitează doar la recrutare, ci și la reținerea angajaților. O cultură de muncă pozitivă, dezvoltarea profesională și beneficiile atrăgătoare pot contribui la fidelizarea angajaților în organizație.

În esență, HR Branding are ca scop să creeze o imagine puternică și pozitivă a unei companii ca angajator de încredere și dorit, pentru a atrage, reține și motiva angajații talentați într-un mediu concurențial de recrutare.

HR Branding: Соискатели
bottom of page