top of page
AdobeStock_207515591_edited.jpg

Elaborare documente

Servicii HR de elaborare a documentației de personal

 1. Elaborarea programe de formare pentru angajați; 

 2. Elaborarea programului de inducție pentru noii angajați; 

 3. Elaborarea Fişelor de Post pentru poziţiile din companie în conformitate cu specificul activităţii clientului;

 4. Elaborarea Ofertei de Angajare personalizată pentru fiecare poziţie, respectiv pentru fiecare viitor angajat; 

 5. Elaborarea/redactarea  Regulamentului de Ordine Interioară a companiei.

 6. Elaborare anunțurilor de angajare.

 7. Elaborarea CV-ului organizației. 

Elaborare documente HR : Welcome

Administrarea dosarelor de personal în conformitate cu CM al RM

Avantaje pentru întreprindere: 

 • Întocmirea dosarului de personal;

 • Elaborarea documentelor ce produc modificări ale contractului individual de muncă;

 • Elaborarea contractelor de răspundere materială;

 • Elaborarea oricăror rapoarte de personal solicitate de client;

 • Elaborarea ordinelor de acordare a concediilor anuale și sociale;

 • Completarea și administrarea fișelor personale;

 • Elaborarea anuală a statelor de personal și introducerea modificărilor aferente;

 • Întocmirea graficului concediilor anuale;

 • Întocmirea/completarea registrelor de evidență obligatorie pentru serviciul de personal;

 • Elaborarea Regulamentul de Ordine Internă;

 • Elaborarea Fișelor de post.

Elaborare documente HR : Соискатели
bottom of page